Foreningen Lev-i-lyset.

Hjelp til selvhjelp med mental trening.

                                               Mental trening har i årevis vært
                                               kjent og brukt av idrettsfolk og
                                               karrierejegere for å bedre
                                               ferdigheter og konkurranseevne.
                                               Med bakgrunn i det faktum at
                                               hvert 4. menneske har så redusert
                                               livskvalitet på grunn av irrasjonell,
                                               negativ og defensiv tenkning, at de
                                               burde gjøre noe med det, ble Fore-
                                               ningen Lev-i-lyset stiftet i 1993
                                               med formål å spre kjennskap om
                                               mental trening også til andre som vil
                                               ha mer ut av livet.